कम्पनी परिचय

कम्पनी परिचय

* लायन ईतिहास


histor

* लायन समूह


histor

* औद्योगिक डिजाइन


histor

* हामी सिर्जनशीलता बनाउँछौं


histor

सबैभन्दा उन्नत निर्माता घर सुधार उपकरणको नेता मा।

Lianchuang डिसेम्बर .201१.२०१ by सम्ममा कुल ११२42 प्रकारको पेटन्ट प्राप्त गरिसक्यो। histor

* प्रोटोटाइप बनाउने


histor

* विकास केन्द्र


histor

* गुणवत्ता आश्वासन विभाग


histor